Vergoedingen zorgverzekeraar

Vergoeding vanuit zorgverzekering
In 2019 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Behandeltijd
Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische drinkvoeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd. Onderstaand de tijden en de tarieven. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd.

Direct naar de diëtist
Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling niet als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij u om een afspraak te maken bij uw huisarts.

Natura of restitutiepolis?
Indien mogelijk stuurt BodyReboot de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

 • Eerste consult
  €92,70
  Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
 • Vervolgconsult
  €35
  Contact: 30 minuten
 • Vervolgconsult kort
  €17
  Contact: 15 minuten
 • Vervolgconsult lang
  €61,80
  Contact: 45 minuten + Individueel dieetvoorschrift 15 minuten
 • Telefonisch eerste consult
  €61,80
  Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift 30 minuten
 • Telefonisch vervolgconsult
  €17,50
  Contact: 15 minuten
 • E-mail vervolgconsult
  €17,50
  Contact: 15 minuten
 • Huisbezoek eerste consult*
  €61,80
  Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 45 minuten + Toeslag consult aan huis € 28,76
 • Huisbezoek vervolgconsult*
  €46,35
  Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift 15 minuten + Toeslag bezoek aan huis € 28,76

* Dit bedrag wordt vermeerderd met de uittoeslag.
Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde contacttijd in rekening gebracht.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om jouw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.