Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten met Canan Yavas / BodyReboot welke op de voorgaande pagina’s van deze overeenkomst met naam en adres is genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u Canan Yavas / BodyReboot inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van dit (online) programma voor minimaal 3 maanden. Canan Yavas / BodyReboot zoals op de voorzijde van deze overeenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een (online ) programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen worden door Canan Yavas / BodyReboot.

U bevestigd hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Canan Yavas / BodyReboot van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en hierbij ontheft u Canan Yavas / BodyReboot van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Canan Yavas / BodyReboot. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekent te maken, ongeacht of dit door Canan Yavas / BodyReboot die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Canan Yavas / BodyReboot verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap
U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Canan Yavas / BodyReboot niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en / of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Canan Yavas / BodyReboot het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 4: Annulering of te laat komen
U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Canan Yavas / BodyReboot. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Canan Yavas / BodyReboot bij te wonen zoals gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen. 

Artikel 5: Bijzondere afspraken
U begrijpt dat Canan Yavas / BodyReboot niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Canan Yavas / BodyReboot, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

gestarte trajecten met een bepaald doel zoals vetverbranden of spiermassa aanmaken worden afgerond en kunnen niet overgezet worden naar een vervolg traject.

BELANGRIJK
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze moet voor de laatste dag van de maand worden gecommuniceerd met de trainer en administratie. De opzegtermijn gaat op de 1ste van de maand in. Ik teken dit contract ga dit contract aan voor minimaal 3 maanden (tenzij anders schriftelijk overlegd met Canan Yavas / BodyReboot). Ik weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en ik ken de prijzen. Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 24 uur van te voren afbel worden deze in rekening gebracht als volledige training. Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan de trainer. Eerder stoppen kan maar het bedrag van 3 maanden wordt altijd in rekening gebracht, met uitzondering van een abonnement korter dan 3 maanden.

BootyBoss/Bodyreboot Online Coaching is een op maat gemaakt pakket en daarom geld er geen ontbindingsrecht op het product!

Het geven van wedstrijdbegeleiding met gebruik van informatie van Canan Yavas / BodyReboot is ten strengste verboden en betekend onmiddellijke annulering van het abonnement.

Bij ziekte of omstandigheden waarin de coaching niet gevolgd kan worden kan de coaching even on hold gezet worden tot maximaal een jaar, maar de betalingen zullen altijd doorgaan. 

En niet benutte coachingssdagen (die onhold waren gezet door ziekte of omstandigheden) zullen na een jaar niet meer geldig zijn.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om jouw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.